Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

Aktivity

Tabuľka aktivít – akcií na školský rok 2016/2017

NÁZOV AKTIVITY, AKCIE PLÁNOVANÝ TERMÍN TRIEDA
TRIEDNÉ AKTÍVY, PLENÁRKA SEPTEMBER VŠETKY TRIEDY
MINIMARATÓN OKTÓBER VŠETKY TRIEDY
HUDOBNÁ ROZPRÁVKA OKÓBER, MAREC VŠETKY TRIEDY
BÁBKOVÉ DIVADLO PODĽA PONUKY BD 3X II., III., IV. TRIEDA
TVORIVÉ DIELNE – Jesenné dekorácie OKTÓBER VŠETKY TRIEDY
DEŇ SVETOVEJ VÝŽIVY- ochutnávka nátierok, šalátov OKTÓBER VŠETKY TRIEDY
VYSTÚPENIE PRE SENIÓROV OKTÓBER IV. TRIEDA
EXKÚRZIA DO KOSITU APRÍL III., IV. TRIEDA
JESENNÁ VYCHÁDZKA NOVEMBER II., III., IV TRIEDA
ŠARKANIÁDA NOVEMBER VŠETKY TRIEDY
KONCERT DECEMBER, MÁJ VŠETKY TRIEDY
VŠETKÝM PRE RADOSŤ DECEMBER VŠETKY TRIEDY
VÝTVARNÁ VÝSTAVA A LEGO VÝSTAVA JANUÁR VŠETKY TRIEDY
NÁVŠTEVA TELOCVIČNE JANUÁR III., IV. TRIEDA
ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ – PREDNÁŠKA JANUÁR III., IV. TRIEDA
DEŇ MŠ VÝSTAVA NOVEMBER VŠETKY TRIEDY
MALÍ MUZIKANTI – SÚŤAŽ V SPEVE FEBRUÁR VŠETKY TRIEDY
TANGRAMIÁDA FEBRUÁR III., IV. TRIEDA
PLANETÁRIUM FEBRUÁR III., IV. TRIEDA
MÁM BASNÍČKU NA JAZÝČKU – PREDNES MAREC VŠETKY TRIEDY
BESEDA S ILUSTRÁTOROM MAREC II., III., IV. TRIEDA
SOS – ZÁCHRANNÉ SLUŽBY MAREC VŠETKY TRIEDY
JARNÁ VYCHÁDZKA APRÍL II., III., IV. TRIEDA
DEŇ ZEME APRÍL BRIGÁDA
ŽIVOT POD VODOU – LEGO VÝSTAVA APRÍL II., III., IV. TRIEDA
SVETOVÝ DEŇ MLIEKA – TVORBA PRODUKTOV ZO SEPEROVANÉHO ODPADU MÁJ VŠETKY TRIEDY
VÝTVARNÁ VÝSTAVA MÁJ VŠETKY TRIEDY
DEŇ RODINY MÁJ VŠETKY TRIEDY
KONCERT ZUŠ MÁJ III., IV. TRIEDA
CESTA ZA POZNANÍM – GALÉRIE MÁJ III., IV. TRIEDA
MINIOLYMPIÁDA MÁJ VŠETKY TRIEDY
CANISTERAPIA JÚN VŠETKY TRIEDY
ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI JÚN III., IV. TRIEDY
ŠKOLA V PRÍRODE PODEĽ ZÁUJMU RODIČOV III., IV. TRIEDA
MDD – výlet na Alpinku JÚN VŠETKY TRIEDY
BOTANICKÁ ZÁHRADA JÚN VŠETKY TRIEDY
GRIL PÁRTY JÚN CELÁ ŠKOLA