Materská škola Obrancov mieru 20, Košice

Oznamy

OZNAM

Prerušenie prevádzky počas letných prázdnin.

Prerušenie prevádzky MŠ
od 30.06.2014 do 25.07.2014
Nástup po prerušení 28.07.2014

Náhradná materská škola Obrancov mieru 16.

Žiadam rodičov, aby nahlásili dochádzku do
materskej školy osobne riaditeľke školy.

Nahlásiť náhradnú materskú školu a nahlásiť
dochádzku na august.
Nahlásiť do 20.06.2014

Počas letných prázdnin sa platí plná výška poplatku.
VZN.Č. 103/15e,50e/
V Košiciach: 5.5.2014 Mgr. Monika Nagyová